STÜSSY

BASIC STUSSY T-SHIRT

STÜSSY

BASIC STUSSY T-SHIRT

Stüssy Basic T-Shirt in white 

  • 100% Cotton 
  • Imported